Axel FÄGERPLAN

Axel FÄGERPLAN
Bildkonstnär. Född 1788 i Västergötland, död 1865. Utbildning: Konstakademien i Stockholm. Han blev nämnd första gången bland utställarna där 1813. 1824 erhöll han guldmedalj och blev ledamot av akademien. Han arbetade framgångsrikt med porträtt i 20 års tid. Han har även målat några altartavlor. Han var en god tecknare,
men hans färger var något råa i jämförelse med Kraffts och gick ibland över i violett. Under sista tiden av hans levnad arbetade han med renovering av gamla målningar. Representerad: Herrporträtt, Nationalmuseum i Stockholm, i privata samlingar och i Västerås konsistorium.
Bild: Porträtt av fröken Ebba Ottiliana von Francken (1828).


Mer info om Axel FÄGERPLAN»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »