Välkommen till konstnärslexikonett amanda!

Konstnärslexikon med biografier och information om svenska konstnärer. Lexikonett amanda, som är en del av det svenska kulturnätverket Kultur1, är det mest kompletta och besökta konstnärslexikonet.

Några av konstnärerna i lexikonet:

GRANDIN SVÄN »
Bildkonstnär. (SVÄN Sven Fritiov Teodor). Född 1906 i Borås, död 1982. Utbildning: Studerade på egen hand, särskilt i Paris 1938-1939. Efter debuten 1936 på Borås och...

REJLE URBAN »
Bildkonstnär och skulptör. (Johan Oskar URBAN). Född 1894 i Väddö, död 1974. Utbildning: Blombergs skola, i Tyskland och England. Han har målat porträtt, kvällsmotiv och...

ANDERSSON MATS OLOF »
Allmogemålare. Född 1798 i Nittsjö, död 1876. Den förste företrädaren för den överrika dekorationsart, som från 1830-talet fullföljer de äldre Rättviksmålarna. Hans, i...

NILSSON STEN »
Bildkonstnär. Född 1900, död i Luleå 1947. Han var specialist på kyrkorestaureringar och han har arbetat med dekorativa målningar i Kiruna krematorium, samt i kyrkan i...

PERSSON LEIF »
Bildkonstnär, grafiker och tecknare. Född 1938 i Ryssby. Autodidakt. Han gjorde studie och målarresor till Italien, Grekland, Tunisien, Frankrike och Bornholm. Han målar...

TRUEDSSON FOLKE »
Skulptör. (FOLKE Evald). Född 1913 i Kristianstad, död 1989 i Basel. Utbildning: Studier vid akademien för Erik Grate. Företog studieresor till Danmark, Tyskland, Schweiz...

AHLBERG-LINDKVIST BIRGITTA »
Bildkonstnär, tecknare, skulptör. Född 6 april 1908, död 1985. Hon studerade vid Högre Konstindustriella skolan, 1931 och därefter vid Nya målarskolan samt under...

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »