Välkommen till konstnärslexikonett amanda!

Konstnärslexikon med biografier och information om svenska konstnärer. Lexikonett amanda, som är en del av det svenska kulturnätverket Kultur1, är det mest kompletta och besökta konstnärslexikonet.

Några av konstnärerna i lexikonet:

STADING EVELINA »
Bildkonstnär. Född 1803 i Stockholm, död 1829 i Rom. Hon var Carl Johan Fahlcrantz elev och studerade sedan i Tyskland och Italien. Hon har målat landskap med motiv från...

JAWORSKA DANKA »
Bildkonstnär, Måleri - grafik, född i Warszawa, Polen , är en polsk-svensk konstnär, som varit bosatt i Stockholm sedan 1976. Danka Jaworska finns representerad i urval:...

PAULSSON GREGOR »
Bildkonstnär, grafiker, professor emeritus. Född i Helsinborg 1889. 1915-1917 konstkritikeri Svenska Dagbladet. Han tog doktorsgraden 1915 med en avhandling om Skånes...

MARKSON HARALD Arthur »
Bildkonstnär, född 1909 i Uppsala, död 1985. Han var elev av Otte Sköld, men har mest utbildat sig på egen hand. Han har målat figurkompositioner, stadsbilder och...

ÖSTERLUND HERMAN »
Bildkonstnär Född 1873 i Högseröd, Skåne, död 1964 i Malmö. Han innehade i tre år anställning hos dekorationsmålare Svante Thulin i Lund och blev en av hans medhjälparna...

ZIMMERMAN ULLA »
Bildkonstnär, tecknare, skulptris, född 1943 i Djursholm. Hon studerade vid Gerlesborgsskolan och 5 år vid Konstakademien i Stockholm. Hon arbetar med ett dokumentärt...

SKAGH Karl HENRIK Wilhelm »
Bildkonstnär. Född 1887 i Uppsala, död 1946 i Fjärsås. Han studerade hos Otte Sköld, i Paris och Köpenhamn, samt under resor i utlandet. Han målade landskap från Halland,...

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »