ROSEMARY SVANBERG-NILSSON

ROSEMARY SVANBERG-NILSSON
Bildkonstnär, grafiker. (Rosemary Berit). Född 18 september 1942 i Malmö. Hon är dotter till konstnären Max Walter Waldemar Svanberg och Gunni Linea Kristina Sjöström, bror till Bo Walter Svanberg. Utbildning:Hon studerade konst och målning för sin far 1957–1962. Tillsammans med Anders Tosse genomförde hon i sin debututställning Fantasikonst på Galleri HS i Lund 1965 och hon medverkade därefter i samlingsutställningar med Skånes konstförening. Hennes konst som nära anknyter till faderns måleri består av spröda poetiska imaginationer och lyriska stämningar utförda i akvarell. Representerad: vid Helsingborgs museum.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »