ANNIKA HEDERMO

ANNIKA HEDERMO
Bildkonstnär. (Annika Maria). Född 1948 Fjärdhundra. Utbildning: Konstfacks textillinje 1969-73. Priser: Konstfacks medalj. Dramaten 73-78. Västmanlands länsteater. "Att vistas i ett landskap. Att besöka ett rum. Jag försöker skildra ett rytmiskt flöde och en existentiell tystnad som omger oss alla. Jag ser det i ett landskap där slätt och skog möts. Där känner jag mig hemma. Arbetet är lustfyllt men ovisst."


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »