Olle Medin

Olle Medin
Bildkonstnär. Född 1938. Konstnär med oljemålning och skulptur som huvudsaklig inriktning. Han är verksam och boende i Kumla, Närke med en ateljé inrymd i en gammal anrik och tidstypisk fabriksbyggnad från 1900, uppförd i rött tegel. I början av 1980-talet, efter en mekanisk utbildning och många år inom tekniska yrken, tog måleriet och det skulpturala skapandet över. Örebro konstskola och Gerlesborgsskolan (Karin Mamma Andersson, Peter Dahl, Lars Lerin, Anna Odell m.fl.) ledde till framgångar med representation på bland annat Liljevalchs vårsalong vid flera tillfällen under 1990-talet. Den berättande, narrativa karaktären i Olle Medins konst handlar om att översätta ett intryck, en upplevelse, visuellt eller inifrån kommande, till färg och form. Måleriet, och även det skulpturala konstnärskapet, bygger på en reducerad framställning, en enkelhet och renhet i färg och form. Skulpturerna uppstår ofta ur ett återanvändande av material som trä, järn, tegel och plåt. Målningarna är koloristiska, ofta med en abstrakt och fantasifull ton där färgsättningen är avgörande i ett utpräglat samspel med det formgivna. I sitt konstnärskap använder Olle Medin ofta landskap och hus som motiv, inte sällan med en underton av någon aktuell, socialt eller politiskt grundad samhällsfråga - ibland högst allvarligt framställd, ibland med en ironisk och humoristisk underton. Den dominerande abstrakta tonen förekommer i flera målningar, ofta tillsammans med en grundläggande figurativ idé där konstverket - den sammantagna figurationen - löser upp gränsen mellan det figurativa och det abstrakta. Med till synes enkla penseldrag provoceras betraktarens fantasi i mötet med verkens geometriska figurer, organiska former, linjer och färger och man kommer på så sätt leta efter något bekant. Men samtidigt leder betraktandet till det som inte är igenkänningsbart, det nya och okända, inte sällan ledsagat av en närvarande mystik. Vid mitten av 1990-talet grundlade Olle Medin idén om att visa konst i nära natur, på Kvarntorpshögen - en över 100 meter rykande slagghög, en långlivad rest och påminnelse om utvinnandet av skifferolja under krigsåren. Högen omvandlades därmed till det som idag är en omtalad och populär skulpturpark och utställningsplats (Konst på Hög) för samtida, kända konstnärer. Olle Medin har haft ett fyrtiotal separatutställningar på gallerier, konsthallar och andra offentliga platser, och lika många samlingsutställningar, nationellt och internationellt inom och utom Norden. Han är representerad vid sammanlagt ett trettiotal kommuner, landsting, ambassader, universitet, konstföreningar och konstmuséer, och innehar sammantaget ett tiotal stipendier och kulturpris.

"Några tankar om mitt måleri
En olycka i min barndom gjorde att jag under några år inte kunde ägna mig åt några fysiska aktiviteter. Papper, pennor och kritor blev ett sätt för mig att upptäcka och skapa, vilket följt mig genom åren. Efter en mekanisk utbildning och många år inom tekniska yrken tog måleriet över helt i början av 1980-talet. Örebro konstskola och Gerlesborgs konstskola på västkusten gav mig en bra start. Framgångar med representation på bland annat Liljevalchs vårsalong fyra gånger under 90-talet har stärkt mig i tron att jag har något att berätta med mitt måleri. Det jag eftersträvar i måleriet är att översätta ett intryck, en upplevelse, visuellt eller inifrån kommande, till färg och form reducerat och förenklat, i hopp om att betraktaren kan finna något han/hon kan känna igen. Som människa och målare påverkas man av det som händer i den stora och i den lilla privata världen. När man står där med penseln i hand så kan man inte ljuga för sig själv och sin publik. Det blir som det blir, ibland ljust och lätt och ibland påverkat av dystra och sorgliga händelser i den stora och den lilla egna världen."
Olle Medin


Mer info om Olle Medin»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »