ULRIKA LÖNNÅ

ULRIKA LÖNNÅ
Textilkonstnär, bildkonstnär och designer. Född 1943 i Stockholm. Hon flyttade till Sundsvall 1967. Utbildning: Harrow School of Art och Hammersmith College of Art, båda i London 1961-1963, samt Konstfack 1963-1967. Hennes familj bodde i London i början av 1960-talet och det var där, som intresset för det textila väcktes. Hon har arbetat som frilansande konstnär ända sedan 1968 och fick sina vävkunskaper i Umeå. Samma år, 1968 kom hon i kontakt med Thyra Larsson, och ett mångårigt samarbete inleddes, som varade ända fram till hennes död 1982. Samarbetet gick så till, att Ulrika gjorde ett skissförslag till den blivande vävnaden och förde över den på rutat papper, eller gjorde en förstoring som vägledning för själva vävarbetet. Hon har arbetat för Medelpads Hemslöjd.Träd är hennes idékälla. Det sägs att människan blir mer harmonisk av att betrakta ett träd. Hennes förhoppning är att hennes bilder på samma sätt skall ge harmoni och stillhet. Hon har gått igenom många faser i sitt konstnärskap. Både när det gäller färger och uttryck. Just nu är stillheten viktig för henne. I början arbetade hon mest med vävning, men så småningom tog det fria broderiet över helt och hållet. Hennes konstverk är ofta återhållsamma och enkla. Utställningar: Hon har haft separatutställningar på en mängd gallerier i både Sverige och utomlands. Hon debuterade med en utställning på Sundvalls Museum 1970, sedan Härnösands Konsthall 1971 för att återkomma till Sundsvalls museum 1976. Bland flera samlingsutställningar kan nämnas, en på Liljevalchs Konsthall. Hon har etablerat sig som en mycket erkänd textilkonstnär och deltar även aktivt i körsången i Sundsvalls Kammarkör tillsammans med sin make Kjell Lönnå (född 13 juli 1936 i Smedjebacken, död 10 maj 2022). Representerad: Statens Konstråd, Landstingen i Stockholm, Västernorrland med flera, samt kyrkor, Ånge kyrka, församlingshem, företag och många privatpersoner.
Bild: Skydd, bildbroderi.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »