KEVORK ZABOUNIAN

KEVORK ZABOUNIAN
Bildkonstnär. Född i Alexandria av armeniska föräldrar, 20-maj 1933, Som 7-åring flyttade han till Kairo. Utbildning: Akademi Zorian i Kairo 1955-58 och Konstfack i Stockholm 1958-61. Via en tillfällighet och kontakter med L.M. Ericsson som hade kontor nära hans atélje kom han som 25-åring till Sverige. Idag bor och verkar han på Lidingö och på Gotland. Varje sommar är han bosatt på Gotland som blivit en omistlig del av hans liv som inspirationskälla. VIsby blev hans nya Alexandria där han kan uppleva stämningar från barndomen, närheten till havet, bebyggelsen, de smala gränderna, trädgårdarna med sina dofter och ljuset. Landskap och den mänsliga kroppen är Kevorks konstnärliga områden. Det är inte motivet i sig som i första hand intresserar honom, det är stämningen i ett landskap, känslan, upplevelsen av platsens ande. Han ser sig som en fullföljare av en tradition med Cézanne som den stora förebilden Men som Ivan Agueli uttrycker det " Man kan inte kopiera Cézanne utan endast följa hans väg. Då hamnar man inte hos Cézanne utan hos sig själv." Och det stämmer till fullo med Kevork Zabounians måleri. I sina akvareller och collage skapar han utifrån fragment från det sedda en harmonisk helhet, med former rytmiskt ordnade och färgerna harmoniskt klingande. Kevork har under sitt långa liv i Sverige haft ett mycket stort antal separatutställningar, är rikt representerad i offentliga sammanhang och erhållit flera prestigefyllda stipendier och uppdrag. Kevork är medlem i Lidingökonstnärernas förening, samt SvK.


KEVORK ZABOUNIAN finns också på Svenskakonstnarer.se »
Mer info om KEVORK ZABOUNIAN»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »