HADAR TILJA

HADAR TILJA
Bildkonstnär, med emalj som specialitet. (Hadar George Ferdinand). Född 7 april 1938 Bellefors i Skaraborgs län. Utbildning Konstfack skolan HKS dekorativ målning. (bild&miljö) 1953-59. Tilja har under sin karriär producerat ett flertal konstverk åt stat, kommun och landsting och är representerad på flera institutioner. Tilja är en av Sveriges främsta emaljkonstnärer. Hadar Tilja har under sin karriär utfört ett större antal offentliga uppdrag runt om i landet. Han har vid sidan av arbetet med sina uppdragsgivare ställt ut både nationellt och internationellt. Tilja har under åren utvecklat en egen metod i sitt sätt att angripa materialet och måla på emalj vilket resulterat i ett oändligt antal möjligheter för i vilka format han kan arbeta. Vid sidan av emaljmåleriet arbetar Tilja även i äggoljetempera och akryl.
Det grundläggande temat i Tiljas måleri är relationer mellan människor, i sina bilder söker han skapa liv genom att kombinera form och dess laddade innehåll med symbolvärden. En slags psykologiskt "sanna" bilder.
Aino Strandén Sorvisto citerar Hadar Tilja i katalogen till Emaljtriennalen 4 i Finland och kommenterar i en slutkläm som Tilja instämmer i:
Hadar Tilja ifrån Sverige beskrev ett samtal med en emaljtekniker, denne var väl insatt i kemins hemligheter och hade i sitt arbete fått pröva på många motgångar ”jag tror alla emaljkonstnärer kommer till himmelen för de har haft ett helvete redan på jorden”. Om detta uttalande stämmer får tiden utvisa. För egen del kan jag försäkra att jag trots alla besvär och motgångar fått uppleva oräkneliga verkligt lyckliga stunder under mitt arbete i emaljverkstad.
Han har gjort, Vasaloppets målskylt av emalj, Mått: 8 m lång och 1½ m hög.


HADAR TILJA finns också på Svenskakonstnarer.se »
Mer info om HADAR TILJA»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »