ORWAR JACOBSSON

ORWAR JACOBSSON
Tecknare, bildkonstnär och Teckningslärare. (ORWAR Jack Ingemar). Född 1944 i Borås. Utbildning: Han studerade på olika tecknings och målarskolor, samt vid Konsthögskolan. Utställningar: Den första större samlingsutställning som han deltog i 13 års åldern 1957, var en expo i Borås, Har deltagit i flera samlings och separatutställningar i Sverige och i Rio de Janeiro 1977. Han har haft egen ateljé i Pereus, Grekland. Han arbetar med realistiska tuschteckningar, med motiv från det gamla Borås. I oljemåleriet, främst naturalist och målar landskap och stilleben. Representerad: Göteborgs stads samlingar, Borås museum, Kungliga Älvsborgs Regementes Museum, i flera landsting och kommuner, samt hos privata samlare.
Bild: Litografi, Hotell Borås.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »