SVEA SALOMONSSON

SVEA SALOMONSSON
Bildkonstnär. (SVEA Karin). Född 1921 i Tingsås i Småland. Utbildning: Delvis autodidakt, men har studerat hos blekingekonstnären Agnes Nilsson och gjort studieresor i Portugal, Italien och Spanien. Hon målar mest landskaps och sjömotiv från Blekinge och Småland, men också blomstermotiv med ljusa färger. Hon har även under många arbetat med porslinsmålning.
Bild:''gulmåra och vinda", olja på pannå.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »