ANDERS LINDGREN

ANDERS LINDGREN
Bildkonstnär. (Anders Seved Valentin ). Född 7 september 1933 i Vimmerby, död 2018. Han skildrar det nära intilliggande enkla vardagshändelser sammanflätade med drömmar till en för honom karaktäristisk, lätt absurd bildframställning. Under senare tid förekommer ofta bemålade träreliefer och collage i hans produktion. Stipendier: Han erhöll Vimmerby Kulturpris 1992. Representerad: statliga och kommunala samlingar, Statens Konstråd, Smålands konstarkiv, Länsmuséer.
Bild: Stilleben med gröna äpplen. 1979.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2023. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »