ANDERS LINDGREN

ANDERS LINDGREN
Bildkonstnär. Född 1933 i Vimmerby. Han skildrar det nära intilliggande enkla vardagshändelser sammanflätade med drömmar till en för honom karaktäristisk, lätt absurd bildframställning. Under senare tid förekommer ofta bemålade träreliefer och collage i hans produktion.
Representerad: statliga och kommunala samlingar, Statens Konstråd, Smålands konstarkiv, Länsmuséer. Han erhöll Vimmerby Kulturpris 1992.
Bild: Stilleben med gröna äpplen. 1979.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »