RUNE Gustav Adolf HAGMAN

RUNE Gustav Adolf HAGMAN
Bildkonstnär, född 1914 i Stockholm. Elev hos Helmer Osslund, samt på Konstakademien. Tecknat och målat interiör och trädgårdsmotiv med flickor och gärna av allvarlig karaktär, tekniken är ofta kol.
Offentlig utsmyckning: målning i Landstadshuset i Umeå och gobeläng för Resos motell, Bromma.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm och Göteborgs Konstmuseum.


Mer info om RUNE Gustav Adolf HAGMAN»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »