FREDRIK BOIJE af GENNÄS

FREDRIK BOIJE af GENNÄS
Tecknare och författareFredrik Boije af Gennäs. Född 7 juli 1773, och död 8 februari 1857. Fredrik Carl Boije föddes i Stralsund som son till överpostdirektören friherre Fredrik Boije och hans hustru Ferdrika Carolina von Blessingh. Han var kusin till Johan Ludvig Johansson Boije. Vid fyra års ålder inskrevs han som kornett vid Västgöta kavalleri, utnämndes 1789 till löjtnant vid samma regemente och deltog med detsamma under alla hans tjänstetid inträffade fälttåg. Vid freden 1815 var han överstelöjtnant, och utnämndes 1816 till kammarherre, innan han 1820 tog avsked ur krigstjänsten. Mera känd än som militär blev han som författare och konstnär. Bland hans böcker kan nämnas Riksdagshistoria från 1627-1823 med landtmarskalkarnas porträtt (1825-27), Magazin för konst, nyheter och moder, utgavs i 26 årgångar 1818-1844, och i vilken nästan alla planscher är etsade av honom själv. Verket var för övrigt Sveriges första modetidning[1]. Hans Målare-lexikon til begagnande såsom handbok för konstidkare och taflesamlare (1833) har varit av stor betydelse, Dessins autographes des plus célèbres mâitres de toutes les écoles; Kongl. Svenska Museum, samling af conturteckningar med en analytisk och critisk beskrifning öfver hvarje ämne (1821-23, utgiven i samarbete med Alexander Wetterling) med flera arbeten. I sin ungdom förälskade sig Boije i en fröken Ulrika Hierta, tio år äldre än han själv, och gifte sig med henne vid 22 års ålder. Äktenskapet varade i 59 år, när han dog vid 84 års ålder, hade hans maka, 91 år gammal tre år tidigare gått ur livet (något ganska anmärkningsvärt på den här tiden).


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »