RAGNAR LINDEN

RAGNAR LINDEN
Bildkonstnär, tecknare och grafiker. (Oskar RAGNAR). Född 1919 i Norrköping, död 1989. Han studerade vid Konstfackskolan. Han arbetade med speciella stadsbilder, med naivistisk-surrealistisk inriktning och på senare år även rent naturiakttagande bilder. Separatutställning: i Stockholm. Offentlig utsmyckning: Monumentalskulptur på nya krematoriet i Örebro samt i Linköping och Örebro. Bokverket "Ragnar Linden berättar om sig och sin konst" 1980. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, samt museum i Linköping, Örebro och Lindesberg.
Bild: Väntan på järnvägsstation, 1974.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2023. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »