ALBERT MESCH Olson

ALBERT MESCH Olson
Bildkonstnär, grafiker och dekorationsmålare. (Albert (Bert Nicolaus). ( Han signerade först sina arbeten med Alb. Olson, därefter Alb. Olson-Mesch, för att slutligen använda Bert-Mesch eller B.M.). Född 20 november 1870 i Sundsvalls församling i Sundsvall, Västernorrlands län, död 26 juli 1945 i Gustav Vasa församling, Stockholm. Utbildning: Efter avslutad skolgång vid Sundsvalls högre läroverk flyttade han till Stockholm för att utbilda sig till dekorationsmålare. Han arbetade som yrkes- och dekorationsmålare för Jöns Truedsson Thulin 1905-1916 men tvingades att lämna målarbanan på grund av sjukdom. För att kunna försörja sig blev han konstförmedlare bland annat sålde han Axel Fridells grafik 1917-1934. Hans egna konstnärliga anlag visade sig redan vid läroverket i Sundsvall där han tilldelades högsta premie i teckning. I Stockholm deltog han i Axel Tallbergs etsningskurs omkring 1908 men för övrigt var han autodidakt som konstnär. Hans kvantitativt sparsamma produktion kommer väsentligen från två tidsperioder 1907-1915 och 1939-1945. De tidiga verken omfattar interiörer, porträtt, landskap och några enstaka aktstudier utförda i tusch, svartkrita eller etsningar medan de senare verken består av medpensionärer på Rosenlunds ålderdomshem. Han medverkade i den Baltiska utställningen i Malmö 1914 och i samlingsutställningar med Sveriges allmänna konstförening. Den första och enda separatutställningen visades på Galerie Moderne i Stockholm årsskiftet 1940/1941. En minnesutställning med hans konst visades på Färg och Form 1946 och Nationalmuseum visade en utställning med hans konst 1955. Sundsvalls museum arrangerade 1970 en minnesutställning till 100-årsdagen av Bert Olson-Meschs födelse. Representerad: Moderna museet och Nationalmuseum.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »