HENRY MYREN

HENRY MYREN
Bildkonstnär, musiker och kompositör. (John Oscar HENRY). Född 1906 i Bengtsfors, död 1985. Autodidakt. Myrén har i olja, gouache, fetkrita och framför allt genom sin egen metod monotypi, i sitt måleri fokuserat på havet och sjömännen i dramatiserad form. Om monotypi, ur Focus uppslagsverk, 1960: ”Enligt en modern teknik, svensken Henry Myréns metod, framställs en monotyp genom att motivet från en spegelvänd skiss målas direkt på en högglanspolerad zink- eller kopparplåt. Ett avdrag på papper valsas sedan fram för hand.” Representerad: H.M. Konung Gustav VI Adolfs samling, Statens Sjöhistoriska Museum, Stockholm, Göteborgs Sjöfartsmuseum, Marinmuséet i Karlskrona, Vänersborgs, Uddevallas och Östersunds museum, samt i USA. Henry Myrén arbetade i sin ungdom en tid ombord på fartyg som gick mellan Europa och Nordamerika, och denna erfarenhet präglade hans måleri djupt. Det ständigt återkommande motivet i hans måleri var därför stormigt hav, fartyg i storm, och det av honom älskade västkustlandskapets berg och klippor.Han övergick från olja och gouache till sin egen metod monotypi redan i slutet av femtiotalet. Mot slutet av sitt liv övergick han på grund av sjukdom till lavering och fetkrita, men motiven var hela tiden desamma. Musiken spelade en stor roll i konstnären Henry Myréns liv, och han var en avancerad musiker på sitt huvudinstrument dragspel. Bland Myréns många kompositioner (text & musik), som även dessa oftast utspelar sig i marin miljö, kan nämnas den vackra ”Käringövals”.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »