JOHAN SALMSON

JOHAN SALMSON
Skulptör och medaljgravör. (Isak JOHAN). Född 21 januari 1799, död 1859 i Paris. Son till hovgravören till Sem Salmson. Utbildning: Konstakademien och ägnade sig åt stengravyr och skulptur och var en av de unga konstnärerna, som vid denna tid sökte ge plastisk gestalt åt de fornnordiska myterna. Vid den av Götiska förbundet utlysta konsttävlingen 1818 vann han pris för reliefen, Tors strid med jättarna, och vid förbundets utställning, visade han även några kaméaftryck. 1820 blev han agré i konstakademien, samt erhöll dess resepension 1822-1829. Han for till Paris, där han sedan stannade. Han övergick sedan till gravyrkonsten och fortsatte sina studier i Paris, där han lär ha fått i uppdrag, att utföra flera arbeten så väl för konung Ludvig Filip, som kejsar Napoleon III, men i Paris arbetade han mest med sigillgravyr. Han bodde i Paris till sin död 1859. För Sverige utförde han medaljer, de båda vackra medaljerna över kronprins Oskar, som Uppsala universitets kansler 1822, samt över excellensen Karl De Geer 1823. Han lämnade ett förslag till ett medaljgalleri över Sveriges stora män, men det blev aldrig satt i verket.


Mer info om JOHAN SALMSON»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »