Hegwaldr HEGWALDR

Hegwaldr HEGWALDR
Stenmästare, verksam på Gotland under förra hälften av 1100-talet, mellan 1090 och 1130. Han har huggit dopfuntarna i Etelhem signerad, Gauthem, en dopfunt med märkliga bilder, samt ett triumfkrucifix i Vänge kyrka Gotland, Simris kyrka, 2 tondon med bilder från dopet, prossesionskors. Han blandar gammalt och nytt, djurornamentik och flätverk i symbolisk framställning. Stilen är folklig, uttrycksfull och han tvekar inte att använda hela dopfunten, såväl skål som fot, till utsmyckning. Elva dopfuntar från hans hand finns bevarade, i Vänge, Stånga, Halla och Etelhem, där hans signatur i runskrift på dopfunten, Hegwaldr, medför att det är ett av de få signerade verken från medeltiden.

Bild: en detalj från den, till hälften gammalnordiska dopfunten i Vänge.


Mer info om Hegwaldr HEGWALDR»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »