OTTO STRANDMAN

OTTO STRANDMAN
Skulptör och bildkonstnär. (OTTO Valdemar). Född 26 december 1871 i Göteborg, död 26 juli 1960. Utbildning: Slöjdföreningens skola i Göteborg, på Konstakademien 1891-1895, samt därefter i Tyskland, Italien och Paris 1899. Stipendier: Han vann kungamedaljen 1895. 1907 arbetade han som extra lärare vid Tekniska högskolan i Stockholm och 1915 medlem av Konstakademien. Hans verksamhet har varit mycket mångsidig. Han har målat självporträtt, men mest gjort sig känd som en skicklig skulptör. Han gjorde porträttbyster, änkedrottning Josefina, 1906, Oskar I:s minne, och reliefer, samt många småskulpturer och konstindustriella föremål, elektriska lampor, handspeglar, smycken i ädla metaller och bägare. Han har även målat i olja och akvarell, porträtt, djurstudier, landskap och blomsterstilleben. Utställningar: 1914 hade han i Stockholm, en utställning av samtliga sina skulpturer, målningar och teckningar. Offentlig utsmyckning: Gustaf II Adolfsrelief på kapellet i Lützen, den graciösa Vesslan, Kungsholmstorg i Stockholm, Konstkritik, framför Malmö stadsbibliotek, Diana med hind, Gustaf II Adolf, byst i Umeå, Gustaf II Adolf, relief på kapellet vid Lützen, 1907, Gustaf II Adolf, staty i Dorpat, Krucifix, i snidad ek, 1910, Umeå landsförsamlings kyrka. Vesslan, staty av en yngling 1911, i brons 1912 på Kungsholmstorg, Stockholm, Har även gjort medaljer, Erik Lindberg, Axel Carlander och till Sveriges allmänna Konstförenings 100-års-jubileum, samt ett flertal föremål, tillhörande konsthantverket, därav även i ädla metaller. Representerad: Trelleborgs, Norrköpings och Västerås muséer, samt i Kungliga biblioteket i Stockholm. Våren, statyett 1895, Kyssen grupp 1896, motivet flera gånger varierad, senast 1914, Längtan, staty, 1898, pokal med relief i silver Nationalmuseum, Musiken, träskulptur, 1901, Näsby, Lejontämjerska, brons, 1901, Sommar, marmor, 1903, Dansen, liten grupp 1908, i brons på Nationalmuseum 1910, Kolingen, statyett, brons, 1909, gruppen Dansen, Nationalmuseum i Stockholm Blommor, i färgadt päronträ, 1911, Druvor, marmor, 1911, Hvila, 1913 och Nymf, 1913.
Bild: Kvinnohuvud i gips.


Mer info om OTTO STRANDMAN»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »