Fanny GAHN

Fanny GAHN
Textilkonstnär. (Fanny Greta Maria Gahn). Född 4 december 1894 i Uppsala, död 19 oktober 1996. Utbildning: Hon studerade vid Högre konstindustriella skolan i Stockholm, samt vid vävskola i Milano. Hon har gjort ett framstående arbete för höjandet av svensk textilkonst och var 1931-1951 chef för Handarbetets Vänner och konstnärlig ledare. Där inledde hon ett samarbete med konstnären Alf Munthe. Hennes konstnärliga omdöme och tekniska kunnande fick stor betydelse för hans textila verk. Deras samarbete intensifierades när de tillsammans grundade och drev textilverkstaden Lekattgården i Leksand. Tillsammans med honom skapade hon även vacker brukskonst, som gardiner och mattor. I samlingarna finns skisser och provvävnader för utsmyckningen i exempelvis Hovrätten i Umeå och i Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, även, Ljusbrytning, som hon komponerat i samarbete med honom, vann Statens konstråds tävling om inredning av ett doprum på Karolinska sjukhuset. Rummet stod färdigt 1940.
Representerad: i Nationalmuseum i Stockholm. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds medaljen i guld 1970.
Bild: Ljusbrytning, doprumet på Karolinska sjukhuset, 1940.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »