CARL OTTO HULTÉN

CARL OTTO HULTÉN
Bildkonstnär, tecknare och grafiker. (Karl Otto Helmer). Känd som CO Hultén). Född 9 oktober 1916 i Karoli församling i Malmö, död 8 februari 2015 i Lomma. Autodidakt. Han beslöt sig för att bli konstnär 1936 och 1938 blev han anställd vid Åkerlund & Rausings reklamateljé i Lund där han skulle stanna i många år. Han tog kontakt med Max Walter Svanberg 1941 och tillsammans med honom, Carl O. Svensson, Endre Nemes och Adja Yunkers bildades gruppen Minotaur 1943 och debuterade samma år i denna grupp i Malmö. Gruppen splittrades ganska snart eftersom Max Walter Svanberg tog avstånd från en renlärig surrealism och tillsammans med Anders Österberg bildades 1945 Imaginisterna, som mer allmänt tog ställning för en fantasikonst, även om en del av surrealismen kvarstod. 1947 startade han, Image förlag. Han var den drivande kraften. Han utgav samma år frottageserien, Drömmar ur bladets händer, och följande år imaginisternas grafikportfölj,med litografier, som var tryckta av Birger Hammarstedt. På samma förlag utkom tidigare, En tid i helvetet. 1956 upphörde Imaginisterna inte minst på grund av att Max Walter Svanberg vänt den ryggen. Han startade ett galleri i Malmö Colibri och försökte ge ut tidningen Salamander. Den upphörde efter tre nummer. Den var av fin kvalité, men vände sig till en för liten publik. Han medverkade också i Cobragruppens utställningar i Danmark och på kontinenten. De arbetade med både fabel och verklighet. Han har produktivitet och förnyelseförmåga. Han använder sig av frottage, ett annat ord för gnuggbilder. Offentliga arbeten: Emaljmålningar vid Pilevallskolan i Trelleborg, skulpturanläggning i Rosengårdstaden, Malmö. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Totem och tystnaden, 1974. Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, muséerna i Norrköping, Eskilstuna, Umeå och Ystad, Skissernas museum i Lund.
Bild: Fågelhuvud.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2023. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »