BJÖRN JONSON

BJÖRN JONSON
Tecknare och grafiker. (BJÖRN Emil). Född i Stockholm 1903. död 1991. Utbildning: Tekniska skolan 1916-1918, tecknade kroki på Bergrens målarskola 1920-1922, grafik för Emil Johansson-Thor och Harald Sallberg vid Konstakademiens grafikskola 1939-1940. Bland hans motiv märks sirliga figurer, interiörer från arbetarekvarteren och bostadskasernernas kala arkitektur kontra den lilla människan. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, H.M. Konung Gustav VI Adolfs samling och på Konstakademien. Göteborgs museum. Stockholms Stadsmuseum.
Bild: På hemväg från skolan 1948.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »