CARL FREDRIK ADELCRANTZ

CARL FREDRIK ADELCRANTZ
Arkitekt. Född i Stockholm 1716. död där 1796. Son till Göran Adelcrantz. Utbildning: Ritarakademien, samt i Frankrike och Italien. Han var ledare vid slottsbygget och biträde åt Hårleman, främst vid den dekorativa utsmyckningen. Ledare för Ritarakademien som han ombildade 1768 till en verklig Konstakademi. Jämte Hårleman var han vår främste representant för rokokon. Ritat lustslottet Kina i Drottningholms park, samt Adolf Fredriks kyrka. Byggde om det Ekebladska huset till gamla Kungliga operan. Gjorde upp planen till Norrbro, fullbordad av Palmstedt. Han anses vara den störste äldre arkitekt i Sverige, näst Tessin och var på sin tid en av de förnämsta i Europa. Han levde för den idé han en gång hade och ägnade sina själs och kroppskrafter åt dess förverkligande, utan att bry sig om sin egen vinning. När Adolf Fredrik var sysselsatt med att iordningställa Drottningholms slott och medel saknades, pantsatte han för att skaffa pengar, sitt eget bordsilver, utan att nämna det för någon och tycktes till och med ha glömt sin förlust, när Gustaf III långt efteråt händelsevis blev underrättad om förhållandet, lät inlösa servisen och återställa den till sin rätte ägare.
Bild: Kina slott.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »