CARL Eneas SJÖSTRAND

CARL Eneas SJÖSTRAND
Skulptör. Född 1828 i Stockholm, död där 1906. Son till Carl Johan Sjöstrand. Han studerade vid Konstakademien 1848-1855. Såsom obemedlad hade han endast genom stora ansträngningar kommit så långt, att han 1855 kunde besöka Köpenhamn och mottogs där med utmärkt välvilja bildhuggaren professor Bissen och professorn i konsthistoria Höyen, vilka bistodo honom med råd och dåd och mången gång, då misströstan hos honom höll på att taga överhand, förstodo att ingjuta hopp och mod hos den framåtsträvande ynglingen. Före sin avresa från Köpenhamn hade han efter Kalevala, finnarnes nationalepopé, modellerat en stor fris, Wäinämöinens Sång, vilket konstverk vann alla finnars förtjusning och föranledde statsrådet Cygnæus, som hösten 1856 besökte Stockholm, att inbjuda honom till Finland för att göra upp förslag till ett monument över den frejdade Porthan. Han antog inbjudningen och gjorde sommaren 1857 en resa till östra Finland. Han gifte sig 1859 med Selma Herminia von Stahl och samma år reste han till München och därifrån 1860 till Rom, där monumentet fullbordades. Återkommen till Sverige 1861, anmodades han 1863, att i Helsingfors anlägga en antikskola. 1865 blev han lärare i modellering vid Polytekniska skolan i Helsingfors. Han var bosatt i Finland till året före sin död. Han upptog nationella ämnen i finsk skulptur, vilka ofta utformades med monumental kraft.
Representerad: i Ateneum, Helsingfors, Kullervo sliter sönder sina lindor och Kylliki. fris på Universitetshuset Helsingfors, i Åbo, Väinömöinens sång, staty över Porthan, samt i Göteborgs Konstmuseum en byst av Runeberg, samt kolossala byster av Shakspeare, Beethoven och Franzén.
Bild: Kullervos bane. 1868, Stadsträdgården, Bortre Tölö.


Mer info om CARL Eneas SJÖSTRAND»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »