EDVARD BRAMBECK

EDVARD BRAMBECK
Skulptör. (Axel EDVARD). Född 22 september 1843 i Helsingborg, död 29 september 1919 i Fjälkinge socken, Kristianstads län.Han kom vid 19 årsåldern till Stockholm. Utbildning: Han studerade konst i Köpenhamn vid konstakademin, och började senare arbeta åt Herman Wilhelm Bissen i hans atelje. Han utförde där bland annat Herdegossen, Cyparissos och flera porträttbyster. För Frithiof Kjellberg arbetade han därefter i Stockholm med frisen till Gamla Jernkontoret. Stipendier: Vid konstakademin i Stockholm erhöll han kunglig medalj för prisämnet Eva sörjande vid Abels lik och kom 1877-82 i åtnjutande av ett resestipendium. Han slog sig därefter en tid ned i Paris, där han bland annat utförde Slafvar, Kristi frestelse och Neaopolitansk tiggargosse. Därefter var han 1884-87 bosatt i Rom, och utförde under tiden där dopfunten till Sankt Jacobs kyrka, samt Psyche med flera verk. Efter 1889 bosatte han sig i Göteborg, där han utfört ett par större friser för Carl Wijks hus och modellerat en mängd porträttbyster. Hans skulptur Sorg, som utfördes på beställning av August Röhss i florentinsk marmor, finns idag på Göteborgs konstmuseum. Han har även utfört en rad medaljongbilder för samma museum. Bland hans verk kan nämnas Kristi frestelse i Mariakyrkan i Helsingborg och dopfunt i Jacobs kyrka Stockholm. 1883 inköpte församlingen en funt huggen i vit marmor, som var tillverkad av honom, efter Carl Möllers ritningar. Representerad Nationalmuseum i Stockholm. Extra info:
Axel Edvard Brambeck föddes som son till apotekaren Lars Fredrik Brambeck och hans hustru Louise Fredrique Tullgren.
Bild: Konungens byst (av Edvard Brambeck) finns sedan 1897 framför Societetshuset i Marstrand.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »