Välkommen till konstnärslexikonett amanda!

Konstnärslexikon med biografier och information om svenska konstnärer. Lexikonett amanda, som är en del av det svenska kulturnätverket Kultur1, är det mest kompletta och besökta konstnärslexikonet.

Några av konstnärerna i lexikonet:

von DIEDRICHS DISA »
Konsthantverkare och bildkonstnär. (Thora DISA Carlsdotter). Född 28 januari 1885 på Nygård i Kalmar län, död 1964. Utbildning: Har bedrivit privata studier. Hon har...

WIDBRANT BERTIL »
Bildkonstnär och tecknare. (BERTIL Waldemar). Född 1914 i Malmö, död 1988. Utbildning: Slöjdföreningen och studieresor till flera länder i Europa. Han har målat porträtt,...

ERIKSSON ULLA KRISTINA »
Bildkonstnär och landskapsmålare.Olja, akvarell, akvarellkollage, akryl och blandteknik. Född 1948 i Malmö. Utbildning: Studier i konstvetenskap. Kursverksamheten i...

HULTIN SVEN-ERIK »
Bildkonstnär och sångare, född 1927 i Kalmar. Han studerade för konstnären Gotthard Sandberg i porträtt och landskapsmålning . Målar ölandsmotiv ibland med brottsjöar vid...

FETCO GEORGIJ »
Bildkonstnär och keramiker. Född 4 juli 1923 i Istanbul, död 22 mars 2001 i Ekerö. Utbildning: Tekniska skolan, Isaac Grünewalds målarskola. Lärare på Beckmans 1944-1946....

SPARRMAN ANDERS »
Naturforskare, tecknare, skeppsläkare. Född 1748 i Tensta församling. Han var prästson, död 1820 i Stockholm. Han var Carl von Linnés lärjunge och fick sin utbildning...

TONNING AULIN BRITT-MARIE »
Bildkonstnär, keramiker och skulptör. Född 1933 i Stockholm. Hon är nära släkting till konstnären Jean Haagen född i Lund. började sin utbildning till fotograf, kopist...

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »