KERSTIN BUTLER

KERSTIN BUTLER
Textilkonstnär. Född 1923, död 2018. Utbildning: Konstfack. Hon var större delen av sin verksamhet knuten till Hemslöjden i Kalmar, men var även verksam vid Oxhagshemmets terapiavdelning."Kerstins konstnärskap karaktäriserades av en genuin färgkänsla". Stipendier: Kalmar kommuns kulturstipendium.
Bild: Åsa.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »