Leif Robertsson

Leif Robertsson
Bildkonstnär. Född 1952. Utbildning: Dômen konstskola 1984-85, Hovedskous, målarskola 1985-89, Valand konsthögskola (Fri konst och nya medier) 1996-97. Representerad: Skellefteå kommun. Göteborgs kulturnämnd. Bohuslandstinget. Faluns kulturnämnd. Falkenbergs kommun. Region Örebro län. Västra Götalandsregionen. Lerums kommun. Landstinget Sörmland. Landstinget Värmland. Karlskoga kommun. Falköpings kommun.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »