AXEL KUMLIEN

AXEL KUMLIEN
Arkitekt. (Axel Frithiof). Kumlien. Född 10 april 1833 i Härlunda socken, Västergötland, död 21 juli 1913 i Stockholm. Utbildning: Högre allmänna läroverket i Skara 1844-1845, vid Chalmerska slöjdskolan i Göteborg 1854-1857 och vid Tekniska byggnadsskolan i Holzmünden, Braunschweig 1858-1860. Som arkitekt för Medicinalstyrelsen mellan åren 1874 och 1909 ritade han många sjukhus runtom i landet, bland annat Serafimerlasarettet, Ersta sjukhus och Sophiahemmet i Stockholm, Sahlgrenska i Göteborg, de akademiska sjukhusen i Lund och Uppsala, samt två av de tre så kallade jubileumssanatorierna. Axel Kumlien var även medarbetare till arkitekt Adolf W. Edelsvärd vid Statens Järnvägars arkitektkontor mellan åren 1860 och 1872. Han utformade dessutom flera hotellbyggnader, skolor, fängelser, stationsbyggnader och fabriker och var mycket produktiv. Hans stil var ofta inspirerad av fransk renässans. Han ritade bland annat Grand Hôtel (1874) och Jernkontoret (1875) i Stockholm. Axel Kumlien var far till Akke Kumlien och äldre bror till arkitekten Hjalmar Kumlien (1837–1897), som han ofta samarbetade med, bland annat när det gällde S:t Paulskyrkan på Södermalm i Stockholm.


Mer info om AXEL KUMLIEN»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »