PELLE SWEDLUND

PELLE SWEDLUND
Tecknare, målare och museiintendent vid Thielska galleriet i Stockholm 1932–1946. (Per (Pelle) Adolf). Född 6 oktober 1865 i Gävle i Gästrikland, Gävleborgs län, död 13 februari 1947 i Oscars församling i Stockholm. Utbildning: Efter avlagd studentexamen 1884 bedrev Swedlund akademiska studier vid Uppsala universitet 1885. Han tjänstgjorde som vikarierande läroverksadjunkt i Gävle 1886–1887 innan han fortsatte sina studier vid Konstakademien i Stockholm 1889–1892 där han belönades med akademiens kanslermedalj 1892. De följande tjugo åren vistades han huvudsakligen utomlands där han bland annat vistades i Paris och Bretagne 1892–1895 samt senare också i Italien. Flera av hans mest kända målningar utförde han i Brügge som han besökte upprepade gånger 1898–1899 och från 1903 vistades han i flera Italienska orter. De senare decennierna arbetade han mest i Sverige där han fascinerades av Gotland med det gotländska ljuset och målade många motiv från Visby men hans produktion hämmades delvis av sjukdom. Utställningar: eparat ställde han ut ett flertal gånger på Konstnärshuset i Stockholm under 1910-talet och några gånger i Gävle. Tillsammans med Erik Hedberg och Wilhelm Smith ställde han ut 1912 i Stockholm. Han medverkade i Konst- och industriutställningen i Norrköping 1906 och Svenska konstnärernas förenings utställningar i Stockholm 1899, 1900 och 1904, Biennalen i Venedig 1901, Rom 1911, Baltiska utställningen i Malmö 1914, den svenska konstutställningen på Charlottenborg i Köpenhamn 1916 och Sveriges allmänna konstförenings utställningar i Stockholm samt en utställning i München 1905 där han tilldelades en guldmedalj. En minnesutställning ,med hans konst visades på Thielska galleriet 1947.


Mer info om PELLE SWEDLUND»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »