KAROLA MESSNER

KAROLA MESSNER
Bildkonstnär och skulptör, Född 1956 i München Tyskland,
Utbildning: 1975 gäststudier på Ecole des Beaux Arts, Paris, Frankrike, 1976 studenten, antagen på Akademie der schönen Künste, München, 1976 beslut att i stället studera medicin, 1983 läkarexamen och senare specialisering i Ortopedi, 1985 flyttning till Sverige, Linköping, 1992 disputation, 1993-1998 forskarassistenttjänst,1996 Fernströmpriset, bästa yngre forskare på Hälsouniversitetet, Linköping, 1998/99 universitetslektor, 1999 ämnesföreträdare i Idrottsmedicin, 1995-2000 lärare i vetenskapsteori för doktorander, 2000 befordrad till professor i skelettets biologi, avdelningen för Idrottsmedicin, Hälsouniversitetet, Linköping. 2002 lämnade hon professuren för att satsa full tid på skulptur, måleri och författarskap.


KAROLA MESSNER finns också på Svenskakonstnarer.se »
Mer info om KAROLA MESSNER»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2023. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »