Max OCKBORN

Max OCKBORN
Bildkonstnär. Född i Stockholm 1983. Bor och arbetar i Malmö. Utbildning: 2015-2017 Malmö Art Academy, Master of Fine Arts in Critical and Pedagogical Studies, Malmö, 2010–2012 Malmö Art Academy, Master of Fine Art, Malmö, 2011 Exchange at Maumaus escola de artes Visuais, Lissabon, Portugal, 2007–2010 Malmö Art Academy, Bachelor of Fine Art, Malmö, 2006–2007 Ölands Folkhögskola, Skogsby, 2003-2005 Nyckelviksskolan, Stockholm. Stipendier: 2022 Barbro och Holger Bäckströms stipendium, 2021 The Swedish Art Grants Commitee KRIS3, 2020 The Swedish Art Grants Commitee KRIS2, 2020 Two-year working grant, The Swedish Art Grants Commitee 2019 Malmö Stad studio grant, 2018 Iaspis grant for cultural exchange, Filignano, Italy, 2017 One-year workinggrant, The Swedish Art Grants Commitee, 2015 Maria Bonnier Dahlins Foundation, 2015 Helge Ax;sson Johnsson Travel Grant, 2015 Stockholm City studio grant, 2014 ‪C.M. Lerici Foundation, 2013 Helge Ax;sson Johnsson Travel Grant, 2013 Stiftelsen Längmanska Kulturfonden, 2012 The Swedish Art Grants Commitee, assistant grant for Jimmie Durham, 2012 Molly och Ragnar Rudemars grant, The Royal Swedish Academy of Fine Arts, 2012 Edstrandska foundation scholarship, 2012 IASPIS, Studio grant for recently graduated. Representerad: Stockholm Konst, Statens Konstråd, Region Uppsala, Region Skåne, Malmö Konstmuseum, Maria Bonnier Dahlins Stiftelse samling, Kulturförvaltningen Stockholms Stad,
Private collections.
Bild: © Max Ockborn. Portrait of Four Potential Persons in Malmö.


Mer info om Max OCKBORN»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »