EMANUEL RÖHSS

EMANUEL RÖHSS
Bildkonstnär, filmare och skulptör. Född 1985 i Göteborg. sedan 2014 bosatt och baserad i Los Angeles. Utbildning: KV:s konstskola i Göteborg, flyttade år 2008 till Irland för att fortsätta sin konstutbildning vid National College of Art & Design i Dublin, där han tog sin kandidatexamen 2011. Han återvände till Göteborg för att gå ett år på Valands konsthögskola och har även en kandidatexamen därifrån. Efter tiden i Dublin fortsatte Emanuel Röhss sina studier i London, på Royal College of Art, där han fick sin masterexamen 2013. Sedan dess, och framför allt efter flytten till Los Angeles, har han utvidgat och fördjupat sitt konstnärskap och arbetar i dag med en kombination av medier där text, måleri, skulptur, film, arkitektoniska element och scenografiska installationer samverkar. Utställningar: Index, Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm, Thomas Duncan Gallery i Los Angeles, SALTS i Basel, T293 in Rome, Museo de a Ciudad i Queretaro, Mexico, South London Gallery och ICA i London. ”För mig har närvaron och friheten i bergsklättring en koppling till erfarenheterna av det konstnärliga arbetet. Som konstnär bestämmer jag själv vad arbetet skall handla om och det är mitt ansvar att ta hand om det. Ju bättre jag blir på det jag gör, desto självständigare kan jag känna mig. Men varken i bergen eller i konsten har jag sista ordet.”
Stipendier: 2021 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »