Fritz Oderth

Fritz Oderth
Bildkonstnär och skulptör. Född 18 februari 1913 i Hedemora, död 15 december 1992 i Vimmerby. Autodidakt, kompletterat med Hermods-kurser samt studiecirklar, bland annat med Anders Lindgren som lärare, (se länk). Fritz växte huvudsakligen upp i Borgholm på 1920-talet, där han redan som barn visade stor talang för teckning. Hans mor var ensamstående med flera barn och hade svårt att försörja familjen. Sonen hjälpte gärna till genom att rita teckningar som mamman sedan sålde. Han drömde om att bli konstnär, men vidare studier efter folkskolan kunde inte finansieras: "Att få studera vidare fanns ingen möjlighet för oss. Annars hade det varit lämpligt för mig att få utbilda mig så att jag fått nytta av mina tecknaranlag. Hade sånt intresse av att avbilda allt med pennan så teckningar blev det jämt i mångfald" (från konstnärens påbörjade självbiografi, opublicerad). I stället sattes Fritz i frisörlära vid 14 års ålder. Som 17-åring flyttade han sedan till Stockholm, men motiv från Öland kom att prägla många av konstverken även senare i hans liv. Sommarvistelser på barndomsön var mer regel än undantag. Andra mycket vanliga motiv är Vimmerby med omnejd, dit han flyttade 1975. Även porträtt och stiileben är vanliga i repertoaren. Stilmässigt domineras hans verk av avbildande framställningar, där realismen i varierande grad blandas med expressionism och impressionism. Han gjorde även byster, figuriner och reliefer i trä samt abstrakt bildkonst, särskilt under de sista tre åren av sitt liv. Fritz Oderth hade konsten som hobby under sitt yrkesverksamma liv. 1964 gjorde han dock av hälsoskäl ett halvårs avbrott och for till Spanien, där han tillbringade större delen av tiden med att måla och teckna. Efter att han från 62 års ålder gradvis trappade ner sitt arbete och fick mer tid för konsten, blev han mycket uppmärksammad på Öland och i Vimmerby med omnejd. Lokalpressen skrev ofta om honom, och han sålde många verk. Utställningar: fyra separatutställningar och medverkan i tre samlingsutställningar. Utöver detta var han under cirka tio års tid kontinuerligt representerad på dåvarande Galleri Lloyd i Borgholm. Representerad: Förutom i privata samlingar finns hans konst representerad i Region Kalmars och Region Östergötlands lokaler.
Bild: Höst i trädgården. Olja 1986.


Mer info om Fritz Oderth»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »