BALLE RUNRISTARE

BALLE RUNRISTARE
Runristare. Balle var en runristare som levde under senare hälften av 1000-talet. Ett fyrtiotal av hans ristningar är bevarade, varav ett tjugotal är signerade. De finns i Västmanland, sydvästra Uppland och norra Södermanland. En del av Balles runstenar har text på vers, till exempel Ågerstastenen. Han anses ha varit lärjunge till Livsten och han arbetade i en ornamenterad stil, rikligt försedd med bild- och mönstervariationer. Det är osäkert om Balle och Balle den röde ("Röd-Balle"), som ristat två stenar vid Lilla Kyringe och Hassmyra i Västmanland, är samma person.


Mer info om BALLE RUNRISTARE»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »