CHRISTER MARTINA LUNDAHL-SEITL

CHRISTER MARTINA LUNDAHL-SEITL
Christer Lundahl och Martina Seitl bildade Lundahl & Seitl 2003 – ett transdisciplinärt konstnärligt samarbete fokuserat på att förvandla betraktarperspektivet till verkets centrala medium och därmed rasera de tänkta gränserna mellan ”görande och seende”. Tid och evolution är de huvudsakliga erfarenheterna i denna seriella praktik. De forskningsbaserade projekten är specifikt anpassade till plats och situation samtidigt som de undersöker den symbiotiska utvecklingen av det mänskliga medvetandet och uppfattningsförmågan inom kultur och teknik. Lundahl & Seitls praktik inkluderar kuratoriellt arbete, storskaliga projekt, workshops och seminarier, ofta i samarbete med andra discipliner.
Stipendier: 2020-Sven-Harrys konstmuseum.


Mer info om CHRISTER MARTINA LUNDAHL-SEITL»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »