JOHANNES FUNDBERG

JOHANNES FUNDBERG
Möbelkonstnär. Född 1774 i Skara, död 1845. Fundberg var en möbelkonstnär utöver det vanliga, en driven hantverkare som arbetade med bland annat intarsia, alltså inläggningar av många olika träslag, som bildade berättande motiv. I Dalsland finns många stora högskåp som bär Fundbergs klassiska karaktäristika, även om dessa inte heller är signerade. Alla Fundbergs arbeten kännetecknas av ett mycket självständigt konstnärskap, särpräglat och av högsta hantverkskvalitet. Inte för inte, har Fundberg kallats »Dalslands Haupt« – hans intarsiainläggningar kan väl mäta sig med mästarens.


Mer info om JOHANNES FUNDBERG»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »