EVA EDLING

EVA EDLING
Bildkonstnär, porträttmålare. Född 1872, död 1962.
Eva Edling studerade vid konstakademin under åren 1900–1905 och gjorde också studieresor till Tyskland och Italien.
Hon var aktiv inom föreningen Svenska Konstnärinnor och deltog i utställningar med föreningen i Stockholm, Lund, Uppsala och Göteborg. Edling var bosatt i den ”Edlingska gården” S:t Olofsgatan 2 där en rad konstnärer och författare haft sina studentboenden.
Bild:Kopia utförd av Eva Edling efter målning av Anders Eklund. Den porträtterade är Nils Ristell. Tillhör Uppsala universitets konstsamlingar. Placerad i Uppsala universitetsbibliotek. Foto: UUB.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »