KATARINA PUENTE NYMAN

KATARINA PUENTE NYMAN
Bildkonstnär. ”Mina bilder är abstarktioner av händelser och upplevelser vilka omtolkas till abstraktioner i tanken.” Katarina Puente Nyman jobbar med bildkonst, varierande medier


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »