MARIA PALM-HEBBE

MARIA PALM-HEBBE
Bildkonstnär. Maria (Mimica) Palm-Hebbe. Född8 juli 1754 i Konstantinopel, död 2 januari 1800 i Stockholm. Hon var dotter till generalkonsuln Cornelius Asmund Palm och Eva van Bruyn, och från 1771 gift med grosshandlaren och kommerserådet Christian Hebbe. Hon var syster till etsaren Elisabeth Palm-Schön. Utbildning: studerade konst för Jacob Gillberg 1770. Representerad: Nationalmuseum med etsningarna Bourg de Brabant à coté d'Anvers grave 1770 samt Flodlandskap med män Uppsala universitetsbibliotek.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2023. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »