TOBBE MALM

TOBBE MALM
Skulptör och fotograf. Född i Norberg 24 maj 1960 Malm växte upp i ett litet gruvsamhälle där sprängningar skakade marken natt som dag och som grävde ett myller av gångar under jord. Den åtråvärda järnmalmen fraktades upp och kokades i en gigantisk masugn vars eldsflamma från den långa skorstenen lyste upp det lilla samhället 24 tim per dygn, året om. De kokande järnet transporterades i specialvagnar genom samhället ut till industrin för vidare förädling. Den tunga industrin var alltid närvarande under hans uppväxt vilket starkt påverkade människorna och samhällsstrukturen. Jantelagen var Gud och en garant för klassamhällets ”effektivitet” Masugnen släktes 1981 och den sista gruvan stängdes samma år. Det senaste åren har Malms historia varit en stor källa till inspiration och föremål för utforskning vilket numera starkt präglar hans arbeten.
Sedan 2008 är Tobbe Malm verksam i Norge på Baerums Verk utanför Oslo där han driver verkstad och galleri.
Bild:Jazzcat.


TOBBE MALM finns också på Svenskakonstnarer.se »
Mer info om TOBBE MALM»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »