EINAR REUTER

EINAR REUTER
Bildkonstnär och skribent. Född 7 september 1881 död 12 oktober 1968. Han publicerade under pseudonymen H. Ahtela ett flertal artiklar om Schjerfbeck och hennes konst. Hans första monografi utgavs på eget förlag samma år i samband med Gösta Stenmans stora retrospektiva uställning av Helen Schjerfbeck. Reuter-Ahtelas verkliga livsverk kom ändå att bli den omfattande biografin över Helene Schjerfbeck, som publicerades på finska 1951 och två år senare på svenska. Enligt Einar Reuter själv var han under årtionden den centrala schjerfbeckexperten och han blev också en av hennes närmaste vänner.
Bild: HELENE SCHJERFBECK, EINAR REUTER (STUDIE I BRUNT).
Sign. Olja på duk 44,4x36,2 cm.


Mer info om EINAR REUTER»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »