ANNA BRONZONI CATELLANI

ANNA BRONZONI CATELLANI
Konservator, konstvetare. Född den 5 juli 1957 och uppväxt i Modena, Italien. Under åren har Anna Bronzoni Catellani mottagit flera utmärkelser. Hon är erkänd av den italienska Staten för sina stora insatser inom konservering och restaurering av konst och dubbades för det till riddare av ”Cavaliere alla croce della solidaritetá italiana” av Italiens president Carlo Azeglio Ciampi år 2005. Anna Bronzoni Catellani föreläser om konsten. Konservator Anna Bronzoni Catellani är utbildad vid Palazzo Spinelli Nicolini, institutet för konservering och restaurering av konst i Florens. Hon har även studerat vid konstakademin i Modena, Italien, samt har erhållit svensk filosofi magisterexamen i konstvetenskap från Uppsala Universitet. Ateljé Catellani grundades 1989 och har sedan dess, med expertkompetens inom konst från 1400- till 1900-talet, arbetat med konservering och restaurering av måleri på duk och pannå. Ateljén har även ansvarat för räddningsinsatser gällande inventarier och skulpturer vid brand- och vattenskador i privatbostäder, kyrkor, slott, museer och herrgårdar. Ateljéns verksamhet, med konservering och restaurering av konst, riktar sig både till den privata marknaden och till institutioner i Sverige och utomlands. Kunskap, professionalism och säkerhet i arbetet, samt garanterad konfidentialitet i mötet med kunderna, är aspekter som Ateljé Catellani alltid prioriterar högt. En del av tjänsterna utförs i samarbete med Art Test i Florens eller någon annan av företagets samarbetspartners.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Mitt namn är Anna Bronzoni Catellani, jag är född den 5 juli 1957 och uppväxt i Modena, Italien, där jag först studerade vid Konstakademin, för att sedan fortsätta min utbildning med Palazzo Spinelli Nicolini i Florens, högskolan för konservering och restaurering av konst, från vilken jag utexaminerades1985. Utbildningen vid Palazzo Spinelli Nicolini hade som primär inriktning bevarandet av klassiskt måleri, men i viss mån omfattade konservering av andra antika objekt också, som till exempel förgyllda antikviteter. Till utbildning hörde också kompletterande kurser i juridik med betoning på kulturarvet, konsthistoria och anatomiska studier. Skolans etiska förhållningssätt föreskrev att främst fokusera på bevarande momentet, genom det upprätthålla en antik artefakt i gott skick, och att bibehålla i största möjligaste mån objektet ursprungliga beskaffenhet och innehållsmässiga uttryck. Grundläggande kriterier såsom reversibilitet av samtliga material nyttjade i bevarandet samt i restaurering av ett konstverk utgjorde ryggraden i utbildningen. Efter att ha avslutat konservatorutbildningen i Florens flyttade jag tillbaka till Sverige, där jag blev anställd som konservator på Moderna Museet i Stockholm, en fantastisk institution som omfattar en av Europas främsta samlingar av konst från nittonhundratalet fram till idag, med verk av Picasso, Dali, Magritte, Matisse och flera viktigare konstnärer som bidragit till Sveriges kulturliv. Till mina uppdrag hörde att konservera och restaurera konst, kontrollera tillstånd på föremål tillhörande museet och besiktiga konstverk som skulle lånas till andra institutioner i världen. En mycket central del av mitt arbete bestod också av material teknisk undersökning, genom bland annat användning av ultraviolett och infrarött ljus, röntgen och analys av pigment, samt fotografisk dokumentation. 1989 öppnade jag Ateljé Catellani, för konservering och restaurering av konst, och firade ateljéns 27: e födelsedag några veckor sedan. Ateljéns verksamhet har primärt varit att konservera och restaurera konstverk tillhörande museer och institutioner samt privata samlingar, under många år har verkat nationellt och internationellt, bland annat genom att föreläsa om konst och dess bevarande. Yrkeserfarenhet jag samlat på Moderna Museet i Stockholm och en mångårig erfarenhet av att bevara och konservera konstverk målade från 1500-talet till våra dagar, har bidragit till mitt yrkesliv med bredare kunskap och samtidigt specifika insikt i de tidsbundna konstnärliga uttryck som utpräglat konsten. Under de senaste åren har jag också etablerat ett fruktbart samarbete med europeiska forskare, några av vilka jag kom i kontakt genom mitt samarbete med Italienska Kulturinstitutet och den Italienska Ambassaden i Sverige. Det arbete vi utvecklat tillsammans är fokuserad på undersökning och forskning av material som används i framställning av målningar, en forskning som genomförs med hjälp av den senaste bildteknik och i syftet att fastställa ett konstverks äkthet. 2005 fick jag från den Italienska Staten och för mina insatser inom konst äran att bli dubbad till Riddare.
2005 Jag valdes också bedömning av den svenska handelskammaren. Jag har fullföljt mina studier till Fil. Mag. i konstvetenskap vid Uppsala Universitet, vilket bidragit till en bättre förståelse av konstens kontext, språk och uttryck. Min inställning till att konservera och restaurera konst bygger på den italienska skolan ideologi och metodik, som framhäver konservators roll främst i bevarandet av konst genom att låta föremålen åldras utan att förfalla, och att arbeta utifrån kompromisslös integritet.
Med vänliga hälsningar
Anna Bronzoni Catellani
Ateljé Catellani AB
Konservering och restaurering av måleri på duk & pannå Conservation and restoration of paintings on canvas & wood panel. Vegagatan 5, 113 29 Stockholm
Sweden . Tel +46 8 34 20 62 E-mail info@ateljecatellani.se


ANNA BRONZONI CATELLANI finns också på Svenskakonstnarer.se »
Mer info om ANNA BRONZONI CATELLANI»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2023. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »