ANDERS ÄDEL

ANDERS ÄDEL
Allmogemålare. Den indelte soldaten Anders Ädel i Ljusdal anlitades vid mitten av 1800-talet att inreda bondgårdar i nordvästra Hälsingland. Han gav namnet "Ädelmålning" åt ett särpräglat ljusdalsgustavianskt inredningsmåleri, ett signum för socknens identitet.
De för norra Hälsingland så karaktäristiska blomstermålningarna har traditionellt tillskrivits knekten Anders Ädel född under enkla förhållanden i Söderhamn 1809.
Man anser nu att det finns belägg för dessa uppgifter.
Ädel kom i unga år till Ljusdals socken där han arbetade på olika gårdar.
En möjlighet för unga pojkar att få ett något mer självständigt liv var att ta värvning som knekt och 1829 återfinns han som indelt soldat vid Hälsinge Regemente.
Året därpå gifte han sig med Karin Ersdotter, piga hos lantmätare Widmark på Västernäs gård i Ljusdal.
Flera barn föds i äktenskapet däribland sonen Per (f.1842) och dottern Karin (f.1839) som också kom att göra sig kända som skickliga hantverkare.
Soldattorpet som för de hälsingska soldaterna fick besittas livet ut var basen för försörjningen. Kontantlönen var inte hög utan kompletterades med diverse naturaförmåner.
Ädel verkade ha varit angelägen om att dryga ut sina inkomster och 1830 skaffar han sig arrendejord vilket också bidrar till ökad självständighet. Den första noteringen som finns om Anders Ädel som målare är en mönstringsanteckning från 1837. Man skulle nämligen uppge sådant som kunde vara till nytta i fält. Han kan då förmodas ha börjat sin verksamhet som kringvandrande dekorationsmålare. De gårdar Ädel var verksamma ligger alla i vad som idag är Ljusdals kommun och här finns också bevarade interiörer bl.a. på gården Anders Jons (Engbergs) i Stavsäter.

Uppgifter och bild är hämtade ur "Allmogemålaren Anders Ädel" av Maj-Britt Andersson.Mer info om ANDERS ÄDEL»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »