UTA JACOBS

UTA JACOBS
Skulptör. (Uta Jacobs Riebschläger). Född 26 mars 1944.
Utbildning: Konstfack 1966-73 och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1973-78. "Skulptur i landskapet - landskapskonst med intresse för gatans rum, torget, gårdsrum i bostadsområden. Använda material i utförda gestaltningar bl.a. vångagranit, diabas, ekebergsmarmor, gatsten, betongmarksten, tegel, jord och växtmaterial. Skulpturerna uttrycker ofta motsatser som: stillhet- flykt, konkav-konvex, biomorfa former gränsande till geometri, som kan härledas ur naturens formspråk." Offentliga uppdrag: Nya Kungsgatan Flen, granitskulpturer 2010, Daghemmet Vallmon Flen, granitskulptur 2008, Violenrondell väg 55 Flen, granit och mosaik 2007, Landvetterskolan, skulpturer i vätögranit 2005, Lilla Åpromenaden Örebro, skulpturer i vätögranit 2001, Medborgarplatsen Degerfors, skulptur,vatten och markbeläggning 1996, Katrineholms centrum, vångagranit och gatsten 1994-96, Behandlingshem Ankaret Handen, stengodsreliefer 1995.


UTA JACOBS finns också på Svenskakonstnarer.se »

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »