STAFFAN JACOBSSON

STAFFAN JACOBSSON
Konstvetare och författare. Född 9 juni 1948 i Vingåker men bosatt i Lund sedan 1959. År 1990 gav han ut en bok om graffitimåleriet, Spraykonst och samma år blev han Sverige-Amerikastiftelsens forskningsstipendiat i USA. 1996 kom hans doktorsavhandling Den spraymålade bilden. Denna har under 2000-talet följts av flera böcker i skilda ämnen, varav en del självbiografiska. "Han uppmuntrades att teckna och måla av bildläraren Sven Hemmel, Ture Sventon-illustratören, på Katedralskolan. Blev den yngste illustratören någonsin i Lunds Veckoblad. Debuterade på Galleri HS i Lund 1965. Utbildad på Gerlesborgsskolan i Bohuslän och på Grafiska Tecknare i Lund. Deltog i samlingsutställningar på Lunds Konsthall 1968 och 1969, därefter en lång rad separatutställningar i Falun, Malmö och Lund samt illustrationsuppdrag åt Liber förlag. Tecknade serier och porträtt på 1980-talet. Konstvetenskapliga studier från 1987 och framåt. Sverige-Amerika Stiftelsens forskningsstipendiat i USA 1990. Filosofie doktor i konstvetenskap 1996. Under flera decennier avyttrade han en hel del av sin produktion till människor och institutioner som uppskattade den, för att under 2000-talet samla målningarna med tanke på en katalog men utan några pretentioner i övrigt. Ovärderlig stimulans har han fått i affinitetsgruppen kring India Däck Bokcafé i Lund. Hans konstnärliga verksamhet under 2000-talet använder huvudsakligen olja på duk eller pannå. Någon gång förekommer en sparsam inblandning av collage, vanligen olja på papper som sedan klistrats in i målningen. Det större materialet innehåller också akvareller, teckningar, skisser och i en del fall foton som visar olika stadier i en viss målnings tillkomst. Figurativa eller ej har hans målningar ofta en sagoaktigt karaktär. Höga träd belysta bakifrån, skogsgläntor, kvinnoansikten, flygödlor, ädelstenar och drömbilder. Politisk poesi möjligtvis. Kolorismen är central. Det utopiska målet har alltid varit ‘en hittills osedd färg".
Bildtext: "Stor frihetlig målning 2012". Tillhör India Däck Bokcafé, Lund.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »