MARIA SCHAD

MARIA SCHAD
Bildkonstnär, skulptör, arkitekt, född 20 februari 1943 i Trelleborg, bosatt i Höör, (2015).
Stipendier:
2008 Malmö Konststudios stipendium
2007 Kungl Akademien för de fria konsterna, 2 mån.
ateljéstipendium för Cité Internationale des Arts, Paris
2004 LimhamnsKonstförenings Konstnärsstipendium
1991 Konstnärsnämnden
Offentliga inköp:
Region Skåne -04 oljemålning. -Sjöbo Kommun -02 utsmyckning Emanuelskolan, betongrelief. -Rydöbruk -98 skulpturen ÅSKBOX, stål.
Hylte Kommun -98 lekskulptur för ”dagis”. -Malmö Kommun Stålrelief. -Kristianstads Läns Landsting -91, stålrelief.
Malmöhus Läns Landsting -stålrelief. -Västerbottens Läns Landsting-84,stålskulptur.
Separatutställningar. Skulptur och relief
Galleri Jäger & Jansson, Lund -10
Cité Internationale des Arts, Paris -08
Ideons Konstförening, Lund -07
Galleri 2020 Visions, Köpenhamn -07
Sjöbo Konsthall -07
Galleri Tobisborg, Simrishamn -91
Kristianstads Sparbank -91
Malmö Symfoniorkesters Konstförening -90
Garvaregården, Trelleborg -88
Saabs Konstförening, Linköping -88
Samlingsutställningar i utdrag
Skulptur, relief, måleri, installation och film
Konstrundan Mittskåne, Höör, Påskutst. 2011-2013 -Konsthallen Kulturhuset Anders i Höör, 2012, -Galleri Valfisken, Simrishamn, apr -06 -Limhamns Konstförening, -04 -Konsthallen i Hishult -95 -Sjöbo Biblioteks utställningshall -94 -Forårsudstillingen Charlottenborg Köpenhamn, -92 - Stockholm Art Fair för Galleri Tobisborg -92
-Galleri Skånes konst, Malmö -90 - Höstsalongen Skånes Konstförening, Konstmuseet Malmöhus -89 -Galleri Fenix, Sundsvall, dec -84, Smycken i gummi.
-Galleri Fenix, Sundsvall, okt -84, Temautställning: Att lura ögat.
Biografi: Maria Schad
Maria Schad född i Trelleborg 1943, gjorde sin debututställning år 1984 i Sundsvall på Galleri Fenix.
Utvald, som ”en slags” geometriker”, fanns det utrymme, som biutställare till Oscar Reutersvärd. Utställningen hette ”Att lura ögat”.
Även om Maria Schads skulpturer, vid den utställningen, var endast tre till antalet blev dom mycket uppskattade och i recension framhållna, som konkretistiska verk, associerande till Tatlins ej förverkligade monument till Tredje Internationalen.
Efter realexamen vid Trelleborgs Högre Allmänna Läroverk förde lusten att rita och konstruera henne till Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö. Där lades grunden för illustrationer i olika genre. Vid Kockums skolsnickeri lärde hon träbearbetning. Successivt har Maria byggt vidare på dessa grundläggande erfarenheter.
Med sin mångsidighet som teknisk ritare, illustratör, smyckedesigner samt som designer av möbler och inredningar, har hon drivit egen verksamhet uppburen av hantverkskunnande och konstnärlig skicklighet. På 70-talet tillkom utbildning vid Arkitektlinjen, LTH.
Maria Schad har studerat rum och rymd alltsedan tiden, då hon satt på Marinritkontoret med sprängskisser på u-båtarnas maskininstallationer framför sig. Detta visar sig längre fram i arbetet med arkitektur vara betydelsefullt. Maria har, som det är få förunnat funnit skönhetsvärden i tekniken, som utgör en del av hennes värld. Hon är en geometriker, men utan att för den skull vara låst i det heliga, geometriska grundspråket med cirklar och kvadrater. Hon spränger gränserna, skapar rörelse och spänning samt rika tolkningsmöjligheter. Hennes gestaltande ter sig mycket estetiskt tilltalande.
Maria rubbar gärna cirklarna.
I sin egen presentation år 2014-15 på Konstgillet Mittskånes hemsida, säger Maria Schad: ”Geometri, konstruktion och byggande utgör fundament i mitt konstnärliga skapande….” ”.. Cirkeln, formen för alltings början och slut, är den av geometrins grundformer, som jag ofta använder, både i sin konkreta form och som verktyg att synliggöra livets abstrakta cirklar, onda som goda….”

Höör febr 2015
Inge Bertil Johansson


Bild: Relief i plåt. Titel VÄGVAL III mått 2x2 meter Kommunhusets foajé, Höör.


MARIA SCHAD finns också på Svenskakonstnarer.se »
Mer info om MARIA SCHAD»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »