DAN LEKBERG

DAN LEKBERG
Tecknare målare grafiker. Född, 19 februari 1945 i Karlskoga. Dan Lekberg har snart varit verksam som tecknare och grafiker i ett halvsekel. Under hela sin tid som aktiv bildskapare har han i huvudsak hållit sig till en motivkrets bestående av djurstudier, växter och porträtt av människor. En längtan bort och drömmar om savann och exotiska djur skapade tidigt ett behov att resa och uppleva andra miljöer där skissblocket fungerat som kamera. Skisserna har därefter färdigställts i ateljé.
Om sitt eget konstnärskap säger han - "det är rörelsen som intresserar mig. Jag har under åren tecknat en hel del modell, såväl manliga som kvinnliga, men aldrig ställt ut en modellteckning. De modeller som däremot ständigt återkommer i de verk jag ställer ut är djuren, djur i rörelse, djur i vila".
Att Dan Lekberg av många betraktas som en av landets bästa tecknare bygger bland annat på hans sätt att arbeta. Att utifrån ett begränsat antal betydelsebärande linjer kunna fånga ett vilande lejons magiska storhet är en konst i sig.
Text: Kelvin Sommer

Bild: Etsning, 81/300, 25x35.


DAN LEKBERG finns också på Svenskakonstnarer.se »
Mer info om DAN LEKBERG»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »