GEORG HAUPT

GEORG HAUPT
Konsthantverkare Georg Haupt, född 1741 i Stockholm, död 18 september 1784, och en av de mest berömda formgivarna av gustavianska möbler.
Georg Haupt var son till snickarmästaren Elias Haupt och Magdalena Hochfeldt, och morbror till konstnären Elias Martin. Hans farfar var konstsnickaren Jurgen Haupt som på 1660-talet invandrade till Stockholm från Nürnberg . Hans farfar levererade bl.a. 1696 bänkinredningen i slottskyrkan, vilken räddades undan slottsbranden 1697 och fortfarande finns bevarad.
Fadern dog dock när sonen endast var knappt tre år gammal. Från tretton års ålder gick han i lära hos snickarmästaren Johan Conrad Eckstein, där han sedan arbetade fram till 1759.
Georg Haupt företog därefter från 1759 sin gesällvandring i London och Paris, utsågs till hovschatullmakare 1769 av kung Adolf Fredrik, och vann burskap 1770. Under sina läroår hade Haupt enbart arbetat med möbler i rokokostil. I Paris kom han i kontakt med klassicistiska strömningar och lärde sig träinläggningens konst. Man har antagit att Jean-François Leleu varit hans lärare i Paris. I början av hans verksamhet i Sverige visar hans möbler på en egenartad blandning mellan rokoko och klassicism, men blir med åren allt mer klassiska i formen.
Han hade sin verkstad på Smålandsgatan 40 i Stockholm. Det var en förhållandevis liten möbelverkstad med i allmänhet tre gesäller och fyra lärgossar.


Mer info om GEORG HAUPT»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »