ROLF ZANDÉN

ROLF ZANDÉN
Bildkonstnär. Född 1945. Utbildning: 1966 – 1969 Reybekiels konstskola i Stockholm. 1972 – 1975 Idun Lovéns konstskola i Stockholm. 1986 – 1988. Representerad: Nordiska teckningsmuséet, Laholm, Helsingborgs konstmuséum, Örebro länsmuséum, Stockholm och Göteborgs stadsmuséer.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »